Freesmachine 230V 3.0 kW
Freesmachine 230V 3.0 kW

Freesmachine 230V 3.0 kW

  • Model: HE 120 230V 3.0 kW

Freesmachine

merk: Hemming

type: 230V 3.0 kW